płytki drukowane, obwody drukowane, PCB

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Szanowni Klienci,

Na podstawie Ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z treścią naszej polityki ochrony danych osobowych.

Margol Elektronics sp. z o.o. z sidzibą w: 42-290 Blachownia ul. Wczasowa 14, NIP 5732848554, KRS 0000517477, jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów.

        Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Margol Elektronics sp. z o.o.
z siedzibą w: 42-290 Blachownia ul. Wczasowa 14, NIP 5732848554, KRS 0000517477 (ADO)

2) W celu skorzystania z naszych usług wymagamy podania: adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji zamówienia i wysyłki zakupionego towaru/usługi oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Oznacza to w szczególności:
- prowadzenie badań statystycznych na nasze wewnętrzne potrzeby,
- rozpatrywanie reklamacji,
- dla celów podatkowych i rachunkowych,
- dochodzenie ewentualnych roszczeń,

3) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
- wykonanie umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
- prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 pkt. f RODO)
- w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
w tym - w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO)
- w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora,
przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 6 ust.1 pkt f RODO) będą:
- dział obsługi klienta w celu realizacji zamówienia,
- dostawca usług IT,
- dział ksiegowości w celu prowadzenia rozliczeń finansowych,
- firmy kurierskie lub poczta w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy zamówienia,
- providerzy płatności on-line a w przypadku płatności przelewem odpowiedni oddział banku,
- kancelarie Prawne w zakresie ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z KPC

Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych, podmiotom nie związanym z realizacją bieżącego zamówienia. Nie sprzedajemy baz danych i dokładamy starań aby państwa dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny.

5) przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi 5 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo do kontaktu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji zamówienia.

9) Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kontakt telefoniczny na ogólnie znane, firmowe numery telefonów, kontakt e-mail na adres: listy@fabrykapcb.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.

Pozdrawiam

Prezes zarządu
MARGOL ELECTRONICS sp. z o.o.
Marek Golonka


płytki drukowane, obwody drukowane, PCB
płytki drukowane, obwody drukowane, PCB